Александра Ефтимовска

Александра Ефтимовска е нашата дежурна билкарка. Таа толку ги сака растенијата и природата што одлучива да магистрира во областа заштита на природата, пред тоа станува шумски инженер и да работи пејсажна архитектура. Александра е и сопственичка „Плантопија“ - омилениот центар за растенија.

Must Read