Moj Психолог

Мој Психолог е психологот Бојана Стојменовиќ. Пишувањето за психологијата и подигнувањето на свеста за грижата за менталното здравје се мотивот поради кој пишува. Покрај психологијата, сака и спорт, уметност и црвена боја.

Must Read